loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

"Quyền lực lớn gắn cùng trách nhiệm lớn." - truyện tranh Spiderman

Là một nhà lãnh đạo, bạn có khả năng thực hiện thay đổi và ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Do đó, điều quan trọng là bạn mài dũa quyền lực thật tốt. Trong khóa học này, chúng ta sẽ nói về cách thực hiện điều đó. Chúng ta cùng thảo luận về tầm quan trọng của việc xác định các giá trị của bạn, xây dựng quyền lực tham chiếu, tìm một người cố vấn, trao quyền cho người khác và nhận phản hồi.

Hiển thị thêm Rút gọn