loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình huấn luyện FUEL đặc biệt hiệu quả đối với việc phát triển kỹ năng cụ thể, thảo luận lập kế hoạch nghề nghiệp, phản hồi hiệu suất khó khăn, vấn đề hiệu suất liên quan đến một mối quan hệ, hoặc một vấn đề nhiệm vụ.

Hiển thị thêm Rút gọn