loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Dành một chút thời gian để suy nghĩ về người mà bạn xác định là một nhà lãnh đạo giỏi. Nhớ lại những người quản lý, giám đốc điều hành hoặc người sáng lập trước đây mà bạn đã làm việc cùng. Hoặc, xem xét các công ty mà bạn ngưỡng mộ và các nhà lãnh đạo đã thúc đẩy thành công của họ.
Ai xuất hiện trong tâm trí bạn? Những phẩm chất hoặc hành vi làm cho họ nổi bật với bạn? Có lẽ bạn còn nhớ một nhà sáng lập đã xuất sắc trong việc kết nối nhóm của bạn với tầm nhìn lớn hơn của công ty. Hoặc, có thể bạn nghĩ về một người quản lý có sự cố vấn cá nhân đã giúp bạn phát triển nghề nghiệp rất nhiều.
Trong khi nhiều người trong chúng ta có thể phân biệt bằng trực giác điều gì khiến một nhà lãnh đạo trở nên hiệu quả hay không, thì rất ít người trong chúng ta dành thời gian để thực sự hiểu lãnh đạo thực sự có nghĩa là gì hoặc điều gì định nghĩa một nhà lãnh đạo hiệu quả.

Hiển thị thêm Rút gọn