loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Cuốn sách của Carol Dweck có tựa đề Growth Mindset tựa tiếng Việt là Tâm lý học Thành công giải thích làm thế nào để có một tư duy phát triển, mở ra cánh cửa thành công và phát triển bản thân. Khi bạn tiếp cận những thách thức với tư duy phát triển, bạn hiểu rằng bạn có thể phát triển những kỹ năng cần thiết và thất bại không phải là vĩnh viễn. Tư duy phát triển có thể được áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm giáo dục, khả năng thể chất, kỹ năng nghệ thuật, các mối quan hệ và nơi làm việc. Trong khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận về bốn bước để phát triển tư duy phát triển

Hiển thị thêm Rút gọn