loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình ACHIEVE là sự mở rộng hợp lý của mô hình GROW phổ biến. Đó là một khuôn khổ hệ thống bảy bước cho việc huấn luyện hướng dẫn hệ thống bao gồm sự linh hoạt và khả năng phản hồi phản ứng hơn so với GROW. Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng đi qua quá trình bảy bước của ACHIEVE. 

Hiển thị thêm Rút gọn