loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Huấn luyện là một năng lực quan trọng đối với các nhà quản lý hiện đại và là một kỹ năng mà tất cả các cấp quản lý cần phát triển và triển khai. Trong thế giới ngày nay, phong cách lãnh đạo chỉ huy và kiểm soát truyền thống không còn khả thi nữa. Việc các nhà quản lý cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn, bên cạnh việc cung cấp các chỉ thị và phân công nhiệm vụ, là điều vô cùng cần thiết.

"Huấn luyện là giải phóng tiềm năng của mọi người để tối đa hóa hiệu suất của chính họ. Nó đang giúp họ học hơn là dạy họ." - John Whitmore

Hiển thị thêm Rút gọn