loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình huấn luyện STEPPPA được phát triển vào năm 2003 dựa trên cơ sở hành vi được điều khiển bởi cảm xúc, có nghĩa là hành động được thúc đẩy bởi cam kết cảm xúc.

Mục đích của kỹ thuật này là tái sử dụng cảm xúc của một vấn đề hoặc tình huống, dẫn đường cho việc tạo ra các mục tiêu, kết quả và con đường dẫn đến thành công mới. 


Hiển thị thêm Rút gọn