loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Được phát triển vào năm 2002 bởi Will Thomas và Alastair Smith, mô hình Stride tập trung vào điểm mạnh của cá nhân để toàn bộ quá trình huấn luyện trở thành một trải nghiệm tích cực

Hiển thị thêm Rút gọn