loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Không giống như các mô hình huấn luyện tập trung vào giải pháp, Mô hình CIGAR sử dụng phương pháp hơi khác đó là tập trung vào cách tiếp cận phân tích khoảng cách.

Phương pháp này tập trung vào thực tế hoặc tình huống hiện tại của cá nhân so với các kịch bản có thể xảy ra. Mô hình gồm 5 bước: Current Reality - Thực tế hiện tại; Ideal - Lý tưởng; Gaps - Khoảng trống; Action - Hành động và Review - Đánh giá


Hiển thị thêm Rút gọn