loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Bạn đang cố gắng trở thành một nhà lãnh đạo chuyển đổi. Bạn đang cố gắng đưa tổ chức của mình đi xa hơn nữa. Một số nhân viên của bạn đang làm tốt. Nhưng những người khác, dù không quá nhiều - đang kháng cự. Làm thế nào để bạn đối phó với ai đó trong tổ chức của bạn đang chống lại chuyển đổi? Là một nhà lãnh đạo, nếu bạn muốn tổ chức của mình chuyển đổi, bạn cần MỌI NGƯỜI đồng hành cùng với bạn.

Hiển thị thêm Rút gọn