loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Tất cả các nhà lãnh đạo đều có quyền lực

Bạn đã bao giờ nghĩ về nguồn sức mạnh đó đến từ đâu chưa? Quyền lực của nhà lãnh đạo đến từ các cơ sở hay nguồn khác nhau. Khi bạn sở hữu những điều này, bạn có khả năng ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Trong khóa học này, chúng ta sẽ bàn luận về sáu cơ sở quyền lực khác nhau và giải thích tại sao việc hiểu rõ nguồn gốc quyền lực của mình là rất quan trọng. Điều này giúp chúng ta có thể áp dụng quyền lực một cách hiệu quả và hiểu rõ hơn về tác động của quyền lực đối với người khác. 

Hiển thị thêm Rút gọn