loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Trao quyền cho ai đó có nghĩa là trao cho họ thẩm quyền hoặc quyền lực để tự họ làm điều gì đó. Bạn cũng làm cho người đó cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn trong quá trình này.Khi bạn trao quyền cho nhân viên của mình, đó là một kịch bản đôi bên cùng có lợi sẽ mang lại lợi ích cho công ty của bạn, đó là mục tiêu của một nhà lãnh đạo giỏi.

Hiển thị thêm Rút gọn