loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Bạn có nhận thấy tổ chức của mình trở nên mất tập trung trong quá trình thay đổi không? Bạn rất dễ đánh mất điều gì thực sự quan trọng hoặc điều gì bạn nên tập trung vào khi mọi thứ đang thay đổi xung quanh bạn. Và là một nhà lãnh đạo, bạn cần phải tập trung. Nhưng bạn cũng cần giúp TỔ CHỨC của mình tập trung vào công việc của họ, bất chấp những phiền nhiễu đến từ những thứ thay đổi xung quanh họ.

Trong chương trình này, chúng ta sẽ nói về các vòng tròn tập trung và nơi bạn có thể giúp nhóm của mình tập trung năng lượng. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về tầm quan trọng so với mức độ khẩn cấp và cách khiến nhóm của bạn làm việc hiệu quả hơn trong quá trình thay đổi.


Hiển thị thêm Rút gọn