loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Growth Mindset, tựa Việt là Tâm lý học thành công của nhà tâm lý học trường Stanford tên Carol Dweck cho ta cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của niềm tin dù trong tỉnh thức hay vô thức, cách mà việc thay đổi niềm tin, dù là nhỏ nhất, cũng đem lại tác động to lớn đến gần như hầu hết các mặt của đời sống. Cuốn sách so sánh tư duy PHÁT TRIỂN với tư duy CỐ ĐỊNH. 

Hiển thị thêm Rút gọn