loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Nhu cầu của khách hàng ngày càng mở rộng, thị trường đang thay đổi, các sản phẩm và công nghệ mới liên tục ra mắt. Bạn phải thích nghi với những thay đổi này. Nếu bạn không thích nghi, đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ thực hiện trước. Làm thế nào để mọi thứ diễn ra tốt đẹp với tư cách là một nhà lãnh đạo? Làm thế nào để bạn CHUYỂN ĐỔI tổ chức thành một phiên bản tốt hơn của chính nó? Tất cả sẽ có trong chương trình này. Chúng ta sẽ thảo luận về các loại hình tổ chức khác nhau và các yếu tố tác động khi thực hiện chuyển đổi, bao gồm quản lý quy trình và thay đổi văn hóa.

Hiển thị thêm Rút gọn