loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Huấn luyện là một năng lực quan trọng đối với các nhà quản lý hiện đại và là một kỹ năng mà tất cả các cấp quản lý cần phát triển và triển khai. Trong thế giới ngày nay, phong cách lãnh đạo chỉ huy và kiểm soát truyền thống không còn khả thi nữa. Việc các nhà quản lý cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn, bên cạnh việc cung cấp các chỉ thị và phân công nhiệm vụ, là điều vô cùng cần thiết.

Hiển thị thêm Rút gọn