loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình huấn luyện OSCAR được xây dựng dựa trên và nâng cao mô hình GROW phổ biến. Phương pháp huấn luyện định hướng giải pháp này khuyến khích nhân viên đi đầu trong sự phát triển của chính họ, với sự hỗ trợ và khuyến khích đầy đủ của huấn luyện viên.

Hiển thị thêm Rút gọn