loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Tư duy cố định rất hấp dẫn. Đó là nơi bạn thoải mái sống và làm việc. Tin rằng bạn đã biết mình giỏi cái gì và không giỏi cái gì, sẽ cho bạn cơ hội lựa chọn những gì bạn cố gắng và những gì bạn không. Tư duy cố định cho bạn khả năng đặt mình vào những tình huống mà bạn sẽ thành công, và tránh những tình huống mà bạn có thể thất bại hoặc xấu hổ. Nó an toàn, nhưng có hạn chế. Rất có thể, bạn đang sống trong tư duy cố định thường xuyên hơn bạn nghĩ.

Hiển thị thêm Rút gọn