loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình GROW là một trong những mô hình huấn luyện được công nhận và có ảnh hưởng nhất được sử dụng ngày nay. Sự đơn giản và logic tương đối của nó làm cho nó dễ hiểu và dễ sử dụng, khiến nó trở thành một yêu thích của các nhà huấn luyện và quản lý điều hành.

Phương pháp tiếp cận bốn bước của mô hình GROW được sử dụng để giúp các nhóm và nhân viên cải thiện hiệu suất, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định tốt hơn, học các kỹ năng mới và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. 


Hiển thị thêm Rút gọn