loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Huấn luyện là một năng lực quan trọng đối với các nhà quản lý thế kỷ 21. Phong cách lãnh đạo chỉ huy và kiểm soát truyền thống không còn phù hợp trong môi trường kinh doanh ngày nay. Và các nhà lãnh đạo cần phải vừa là nhà quản lý vừa là nhà huấn luyện. Mục tiêu của chúng ta là kết hợp tư duy của một nhà lãnh đạo với tư cách là một huấn luyện viên vào phong cách lãnh đạo hoặc quản lý.

Hiển thị thêm Rút gọn