loader image
Chuyển tới nội dung chính
TOT
Trang chủ Thư viện số
0 Khóa học

Mô hình CLEAR được thiết kế để giúp các cá nhân đạt được sự thay đổi mang tính chuyển đổi dựa trên các giá trị, hành vi hoặc niềm tin mới, thay vì chỉ giúp họ đạt được một mục tiêu. Cũng giống như nhiều mô hình huấn luyện khác, CLEAR là từ viết tắt được sử dụng để xác định năm giai đoạn của quy trình. Các giai đoạn bao gồm hợp đồng, lắng nghe, khám phá, hành động và ôn tập.

Hiển thị thêm Rút gọn